Products环保可降解包装
生物降解材料
发表时间:2021-10-5  价格:0


       降解时间及所需条件:在堆肥的情况下,12-24周之内可完全生物降解,最终分解成CO2和H2O,对农作物无任何毒副作用,且能缓解土壤板结。

  材料: >PBAT60+PLA30<

            >PBAT+PLA+ST20< 全生物降解

            >PBAT+PLA+MD<

降解条件: 土壤降解 、对非降解 、海洋环境降解、 淡水环境降解、 污泥消化 、高固态消化。

执行标准:

    购物袋:GB/T38082-2019

       餐具:GB/T18006.3


  • QQ咨询

  • 在线咨询
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息